OVK Besiktning

Utförd av certifierad kontrollant 08-121 532 95 | 031-797 20 60

Tjänster

OVK-besiktning

En OVK-besiktning ska alltid utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Vi innehar den högre behörigheten och har många års erfarenhet av att utvärdera ventilationssystem samt även skorstenar och eldstäder.

FTX-ventilation

Vi projekterar och installerar FTX-ventilation med värmeåtervinning. Alla våra partners, projektledare, personal har lång erfarenhet av FTX vi arbetar uteslutande med marknadens bästa lösningar.

Ventilationssystem

Vi tar hand om allt som har med din ventilation att göra. Vi kan hjälpa till redan vid ritbordet och projektera för nya ventilationslösningar i fastigheter, kan utföra installationen, sköta underhåll, kontroller och reparationer. Med oss som din partner är din ventilation i trygga händer.

Radonmätning

Bygg- och markradon förekommer i många byggnader i Sverige. Det är därför viktigt att få kännedom om ifall det kan vara nödvändigt med någon form av åtgärder för att hålla sig under gränsvärdena. Det första steget är förstås en radonmätning för att få kännedom om nuvarande förhållanden. Ser vi att det finns ett behov av åtgärder så kan vi exempelvis erbjuda en anpassning av ventilationssystemet eller radonsug för att balansera höga radonhalter.

Trygg och säker ventilation i dina byggnader. Vi utför dina regelbundna kontroller.