OVK Besiktning

Utförd av certifierad sakkunnig funktionskontrollant

Tjänster

OVK-besiktning

En OVK-besiktning ska alltid utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Vi innehar den högre behörigheten och har många års erfarenhet av att utvärdera ventilationssystem samt även skorstenar och eldstäder.

Ventilationssystem

Vi tar hand om allt som har med din ventilation att göra. Vi kan hjälpa till redan vid ritbordet och projektera för nya ventilationslösningar i fastigheter, kan utföra installationen, sköta underhåll, kontroller och reparationer. Med oss som din partner är din ventilation i trygga händer.

Radonmätning

Bygg- och markradon förekommer i många byggnader i Sverige. Det är därför viktigt att få kännedom om ifall det kan vara nödvändigt med någon form av åtgärder för att hålla sig under gränsvärdena. Det första steget är förstås en radonmätning för att få kännedom om nuvarande förhållanden. Ser vi att det finns ett behov av åtgärder så kan vi exempelvis erbjuda en anpassning av ventilationssystemet eller radonsug för att balansera höga radonhalter.

Skorstensbesiktning

Planerar du att installera en ny eldstad eller var det länge sedan din skorsten fick en översyn. Vi utför skorstensbesiktning och täthetsprovning av skorstenar och rökkanaler för att säkerställa säker eldning. Vid nyinstallation kan vi även erbjuda rådgivning kring passande åtgärder för att få rökkanaler som lever upp till gällande krav. 

Trygg och säker ventilation i dina byggnader. Vi utför dina regelbundna kontroller.