OVK Besiktning

Utförd av certifierad sakkunnig funktionskontrollant | 072-999 33 55

Tjänster

OVK-besiktning

En OVK-besiktning ska alltid utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Vi på JK Vent har personal med denna certifiering och många års erfarenhet av att utvärdera ventilationssystem och byggnader överlag.

Övriga tjänster

Vi tar hand om allt som har med din ventilation att göra. Vi kan hjälpa till redan vid ritbordet och projektera för nya ventilationslösningar i fastigheter, kan utföra installationen, sköta underhåll, kontroller och reparationer. Med oss som din partner är din ventilation i trygga händer.

Trygg och säker ventilation i dina byggnader. Vi utför dina regelbundna kontroller.