OVK Besiktning

Utförd av certifierad kontrollant 08-121 532 95 | 031-797 20 60

OVK-besiktning BRF

OVK-besiktning i er bostadsrättsförening

Behöver ventilationen i din bostadsrättsförening en rejäl översyn? Vi utför OVK-besiktning i din BRF. Vi är fullt behöriga inom OVK, har lång erfarenhet och arbetar med service och kundnöjdhet i fokus.

Välkommen att kontakta oss om din bostadsrättsförening är i behov av OVK-besiktning eller någon annan av våra tjänster.

Föreningen har ansvaret för besiktningen

Det är alltid byggnadens ägare, exempelvis bostadsrättsföreningen, som har ansvaret att se till att ovk-besiktning utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig och certifieras funktionskontrollant.

Kravet på OVK-besiktning finns sedan 1991. Det bör dessutom finnas OVK-protokoll från tidigare kontroller för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd.

Dålig luft kan leda till hälsoproblem

Dåligt inomhusklimat i bostäder kan orsaka allvarliga hälsoproblem. För att förhindra detta måste obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomföras regelbundet i bostadsrättsföreningar och andra fastigheter

Vi kontrollerar att systemet fungerar

Det övergripande syftet med en OVK-besiktning är att kontrollera att systemet fungerar som det ska. För olika ventilationssystem krävs olika insatser och mätningar. Har fastigheten självdragsventilation så kontrollerar vi att luftflöden finns och att don och kanaler är rena. Smuts kan missa flödena, en effekt som finns oavsett vilket ventilationssystem det handlar om.

Har huset däremot mekanisk frånluft, det vill säga frånluftsventilationen där flödena är fläktstyrda, mäter vi luftflödena utifrån den byggnorm som gällde när huset byggdes och utifrån dokument som exempelvis ventilationsritningar. Vi kontrollerar dessutom fönster- och väggventiler så att ersättningsluften motsvarar den luft som tas ut.

När besiktningen är klar får du ett protokoll med bedömning av systemet och vilka åtgärder som bör genomföras.

Låt oss utför en OVK-besiktningen för att försäkra dig om att dina medlemmar får en bra inomhusmiljö.

 

Trygg och säker ventilation i din BRF. Vi utför regelbundna kontroller.