OVK Besiktning

Utförd av certifierad sakkunnig funktionskontrollant | 072-999 33 55

Om oss

JK Vent är ett företag startat av väletablerade ventilationstekniker med lång erfarenhet från ventilationsbranschen på olika storföretag. Med över 12 års erfarenhet av ventilationssystem får du en erfaren partner som kan hjälpa dig med allt från ritning, dimensionering och installation till daglig drift och underhåll. Vi kan hela processen.

OVK-besiktning är en viktig del av vårt arbete och vi har givetvis alla de certifieringar som krävs för jobbet.

Bland våra kunder hittar du såväl bostadsrättsföreningar, kontor, privatpersoner samt även industrier, stallanläggningar och lantbruk. Vi utför serviceuppdrag som underleverantör åt Hoist Energy AB, en aktör med många stora uppdragsgivare.

Trygg och säker ventilation i dina byggnader. Vi utför dina regelbundna kontroller.