OVK Besiktning

Utförd av certifierad sakkunnig funktionskontrollant | 072-999 33 55

Om oss

JK Vent är ett företag startat av väletablerade ventilationstekniker med lång erfarenhet av att arbeta med ventilation på olika storföretag. Med över 12 års erfarenhet av ventilationssystem får du en erfaren partner som kan hjälpa dig med allt från ritning, dimensionering och installation till daglig drift och underhåll. Vi kan hela processen.

OVK-besiktning är en viktig del av vårt arbete och vi har givetvis alla de certifieringar som krävs för jobbet. Det är viktigt att förstå att en OVK-besiktning inte sker i syfte att sätta dit någon. Besiktningen av ventilationen i fastigheter, anläggningar, byggnader och villor sker för att säkerställa att det finns ett stadigt flöde av frisk, fräsch och cirkulerande luft. Det leder till färre sjukdomar och det skapar i sin tur en bättre hälsa överlag. 

Viktigt med kvalitet när man arbetar med innemiljö

De flesta som befunnit sig i miljöer med en undermålig ventilation vet också att detta påverkar negativt. Man blir på sämre humör, man får svårare att koncentrera sig och man klarar inte av att prestera på den nivå man egentligen klarar av. Handlar det om en arbetsplats så finns det all anledning för ett företag att se över ventilationen i syfte att nå bättre resultat och för att minska på sjukdagar bland de anställda. Frisk luft är ofta nyckeln i bra arbetsmiljö.

Ser man till skolor så blir frågan om ventilation än mer viktig. Har dina barn svårt att koncentrera sig? Har din klass svårt att fokusera under en hel lektion? Det kan mycket väl vara ventilationen som är problemet. Många av våra svenska skolor är äldre och har problem med luft- och ventilation. Tack vare reglerna om OVK-besiktning så kan man komma till bukt med problem innan de blir för stora. Vi står redo att hjälpa er! 

Bland våra kunder hittar du såväl bostadsrättsföreningar, kontor, privatpersoner samt även industrier, stallanläggningar och lantbruk. Vi utför serviceuppdrag som underleverantör åt Hoist Energy AB, en aktör med många stora uppdragsgivare.

Trygg och säker ventilation i dina byggnader. Vi utför dina regelbundna kontroller.