OVK Besiktning

Utförd av certifierad kontrollant 08-121 532 95 | 031-797 20 60

Om oss

Vi arbetar med allt som rör bostadsventilation. Med mycket lång erfarenhet från både ventilations- och skorstensfejarbranschen kan vi erbjuda heltäckande tjänster gällande både ventilation och skorstenar/rökkanaler för både små och stora fastigheter.

Tack vare goda samarbeten med andra viktiga yrkesgrupper inom området kan vi erbjuda totalentreprenad på både installation, service och underhåll av bostadsventilation för alla typer av fastigheter - samtidigt som du får den personliga service som ett litet företag kan erbjuda.

OVK-besiktning är en viktig del av vårt arbete och vi har givetvis alla de certifieringar som krävs för jobbet. Det är viktigt att förstå att en OVK-besiktning inte sker i syfte att sätta dit någon. Besiktningen av ventilationen i fastigheter, anläggningar, byggnader och villor sker för att säkerställa att det finns ett stadigt flöde av frisk, fräsch och cirkulerande luft. Det leder till färre sjukdomar och det skapar i sin tur en bättre hälsa överlag. 

Viktigt med kvalitet när man arbetar med innemiljö

De flesta som befunnit sig i miljöer med en undermålig ventilation vet också att detta påverkar negativt. Man blir på sämre humör, man får svårare att koncentrera sig och man klarar inte av att prestera på den nivå man egentligen klarar av. God ventilation hjälper också till att förebygga sjukdomar - något som på sistone har blivit än mer aktuellt.

Tack vare reglerna om OVK-besiktning så kan man komma till bukt med problem innan de blir för stora. Vi står redo att hjälpa er! 

Bland våra kunder hittar du såväl bostadsrättsföreningar, fastighetsägare för hyresfastigheter och privatpersoner som värdesätter en engagerad aktör som arbetar proaktivt och föreslår åtgärder som hjälper dem att spara både pengar och resurser när det kommer till ventilationen. Välkommen som kund hos oss du också!

Trygg och säker ventilation i dina byggnader. Vi utför regelbundna kontroller.